ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΥ GRAMMATOPOULOS-ANASTASIOS.GR

Το περιεχόμενο των κειμένων της ιστοσελίδας grammatopoulos-anastasios.gr έχει σκοπό να σας ενημερώσει σε επεμβατικά ενδοσκοπικά θέματα της γαστρεντερολογίας. Σε καμία δε περίπτωση δεν πρέπει να υποκαθιστά την προσωπική εκτίμηση της περίπτωσής σας από τον θεράποντα γιατρό σας. Σας συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με τον θεράποντα γιατρό σας για να συζητήσετε το πρόβλημα που σας απασχολεί και να μπορέσετε μαζί του να καταλήξετε στην ενδεδειγμένη ενδοσκοπική επεμβατική θεραπεία.

Οι πληροφορίες των κείμενων της ιστοσελίδας είναι επιλεγμένες από τον συγγραφέα τους και δεν πρέπει να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται θεραπευτικά από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως πλήρη συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό του.

Την αποκλειστική ευθύνη για την χρήση των παρεχομένων πληροφοριών φέρει ο επισκέπτης του ιστοτόπου. Η λήψη της οποιαδήποτε απόφασης με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε επισκέπτη – χρήστη. Και η ιστοσελίδα δεν έχει καμία υποχρέωση να καλύψει ή να διορθώσει τυχόν ζημιές ή διαφορές από την χρήση των παρεχομένων μέσων της ιστοσελίδας πληροφοριών.