ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΕΚΤΟΜΗ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΥΜΕΓΕΘΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΩΝ ΜΟΡΦΩΜΑΤΩΝ

Επίπεδος πολύπους είναι η κάθε προβάλλουσα τοιχωματική μη έμμισχη βλάβη, που αποκαλύπτεται κατά την διάρκεια της ενδοσκόπησης. Ο επίπεδος πολύπους ενδέχεται να έχει διαφορετικό μέγεθος, το οποίο κυμαίνεται από μερικά χιλιοστά έως και αρκετά εκατοστά και μπορεί να εντοπίζεται σε οποιοδήποτε τμήμα του πεπτικού σωλήνα.

Τα υποβλεννογόνια μορφώματα είναι όγκοι -καλοήθεις συνήθως αλλά και κακοήθεις μερικές φορές -οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο τοίχωμα του πεπτικού σωλήνα.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων καλύπτονται από φυσιολογικό βλεννογόνο. Όταν ο ενδοσκόπος συναντά έναν επίπεδο πολύποδα ή ένα υποβλεννογόνιο μόρφωμα, το πρώτο που θα σκεφθεί είναι πώς θα τα αφαιρέσει ολοκληρωτικά, χωρίς να παρουσιαστεί κάποια επιπλοκή ή ενδεχόμενη μελλοντική υποτροπή.

Για την αφαίρεση οποιουδήποτε πολύποδα ή υποβλεννογόνιου μορφώματος πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1) Ο ενδοσκόπος θα πρέπει να είναι έμπειρος και σε θέση να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που τυχόν θα προκύψουν.

2) Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει την απαραίτητη
εμπειρία.

3)Ο παθολογοανατόμος που θα εξετάσει το υλικό να είναι έμπειρος. Στο Νοσοκομείο μας πληρούνται όλες οι παραπάνω προυποθέσεις με αποτέλεσμα οι ενδοσκοπικές αυτές πράξεις να είναι ασφαλείς.

Οι επίπεδοι πολύποδες που έχουν μέγεθος άνω του 1 εκ. θα πρέπει να έχουν ειδική ενδοσκοπική αντιμετώπιση κατά την πολυποδεκτομή.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβλεννογόνια έγχυση διαλύματος φυσιολογικού ορού, με ή χωρίς αδρεναλίνη και με bluedemethylene ή Indicocarmine .

Η έγχυση διαχωρίζει τον βλεννογόνο και τον υποβλεννογόνιο από τον μυικό χιτώνα. Η μέθοδος αυτή παρέχει την δυνατότητα στον ενδοσκόπο να καταλάβει εάν μπορεί να αφαιρέσει την βλάβη.

Όταν η βάση του πολύποδα ανυψώνεται ομαλά και εύκολα τότε και η αφαίρεση του πολύποδα μπορεί να πραγματοποιηθεί .Με την έγχυση ίσως μειώνεται η πιθανότητα της άμεσης αιμορραγίας και της διάτρησης μετά την πολυποδεκτομή .

Οι πολύποδες που το μέγεθός τους είναι πάνω από 2 εκ. μπορούν να αφαιρεθούν τμηματικά ή με την μέθοδο της ενδοσκοπικής υποβλεννογόνιας διατομής (ESD).

Η αφαίρεση των υποβλεννογονίων μορφωμάτων γίνεται με διαφορετική διαδικασία . Αρχικά πραγματοποιείται διάνοιξη του βλεννογόνου με ειδικό μαχαιρίδιο και αποκάλυψη του μορφώματος , κατόπιν περιχαράκωσή του από του γύρω ιστούς και εν συνεχεία αφαίρεσή του .


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αχαλασία Οισοφάγου (POEM)

Η αντιμετώπιση της αχαλασίας οισοφάγου με τη μέθοδο της ενδοσκοπικής μυοτομής (ΡΟΕΜ) εφαρμόζεται ήδη εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και πρόκειται για μια επέμβαση από το στόμα που πραγματοποιείται στο ενδοσκοπικό τμήμα με την βοήθεια ενός ενδοσκοπίου.

Περισσότερα

Εκκόλπωμα ZENKER

Το εκκόλπωμα Zenker είναι ένα σπάνιο εκκόλπωμα που βρίσκεται πίσω από τον ανώτερο καρδιοοισοφαγικό σφιγκτήρα. Η αιτία της εμφάνισης του εκκολπώματος αυτού είναι η ατελής χάλαση του ανώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα καθώς και η ασυνέργεια των μυών της περιοχής...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενσφήνωση Ξένου Σώματος

Τα ξένα σώματα του οισοφάγου είναι τα συχνότερα για τα οποία καλείται ο γαστρεντερολόγος να επέμβει στην κλινική πράξη.
Τα ξένα σώματα συνήθως είναι κόκκαλα από κοτόπουλο ή ψάρι και συνήθως ανευρίσκονται κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης στο άνω τριτημόριο...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Οισοφάγου Barrett's

Όταν το πλακώδες επιθήλιο του κάτω τριτημορίου του οισοφάγου και σε έκταση πάνω από 1εκ από την καρδιοοισοφαγική συμβολή αντικαθίσταται με στοιχεία ατελούς τύπου εντερικής μετάπλασης τότε έχουμε τον οισοφάγο Barrett...

Περισσότερα

Καλοήθης Στένωση Οισοφάγου

Ενδοσκοπική θεραπευτική μέθοδος που με τη βοήθεια ειδικού καθετήρα που στο άκρο φέρει μπαλόνι διαφόρου μεγέθους από 12χιλ έως 20χιλ. διαστέλλονται καλοήθεις στενώσεις οισοφάγου...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θεραπεία Κίρσων Με Τοποθέτηση Ελαστικών Δακτύλιων

Ενδοσκοπική τοποθέτηση ελαστικών δακτυλίων για την απολίνωση των κιρσών (banding)...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δείτε Επίσης…

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

θεραπευτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΤΟΜΑΧΟΣ

θεραπευτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟ

θεραπευτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΓΚΡΕΑΣ

θεραπευτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ

θεραπευτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΠΟΡΟΣ

θεραπευτική ενδοσκοπική αντιμετώπιση.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ

Καλέστε το ιατρείο μας ή στείλτε μήνυμα για να κλείσετε ραντεβού.

Λαζαράκη 33, 166 75 Γλυφάδα Αττικής

+302108944788info@grammatopoulos-anastasios.gr